Cine primește tablete gratis. Care vor fi obligațiile
Autor: Oana Pavelescu pe 05 sep, 10:55 | Mutarea zilei

Statul distribuie 250.000 de tablete

Guvernul a decis prin ordonanță de urgență, acordarea a 250.000 de tablete copiilor ai căror părinți nu-și permit achiziționarea unui astfel de dispozitiv.

Astfel, din cele 250.000 de tablete 20.495 sunt alocate pentru copiii români care s-au întors în țară, de la declanșarea pandemiei și care nu dispun de astfel de dispozitive.

Tabletele ajung la elevi în baza unor cereri scrise și a unei declarații pe propria răspundere a părintelui / tutorelui / elevului major potrivit căreia familia nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Tabletele nu vor deveni proprietatea beneficiarilor ci a școlilor care le-au dat. Școlile vor încheia cu părinții sau cu elevii majori, după caz, câte un contract de comodat pentru darea în folosință gratuită a acestor dispozitive.

Contractul de comodat se încheie pe durata unui an școlar, cu posibilitatea prelungurii până la finalizarea studiilor în școala respectivă. De asemenea, dacă elevul se mută la altă școală, predă dispozitivul.

Contractul de comodat va specifica foarte clar care sunt drepturile și obligațiile părților, durata de folosire ș.a.m.d.

Începerea școlii. Linii telefonice gratuite pentru părinți, elevi și profesori

Conform ordinului ministrului Educației,beneficiarii vor avea următoarele obligații:

să se îngrijească de conservarea bunului ca un bun proprietar;

să întrebuințeze bunul numai pentru destinația determinată prin natura lui; cu alte cuvinte, să nu folosească tableta în alte scopuri decât cele educative, ce țin de școală, pentru participarea la ore online ș.a.m.d.;

să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din partea sa; dispozitivul e distrus este răspunzător de distrugerea sa, cu excepția situației în care beneficiarul l-a folosit normal și nu are nicio vină pentru "pieirea bunului"; de pildă, dacă cineva a spart casa și a furat (și) tableta sau a distrus-o, dacă locuința e inundată ori distrusă de incendiu și astfel este distrusă și tableta ș.a.m.d.;

să nu dea tableta niciunei alte persoane;

să restituie bunul la scadență în natura sa specifică; mai exact, să dea tableta înapoi atunci când se face termenul din contract și să încerce pe cât posibil să o dea întreagă și bună de folosit în continuare.

În cazul în care dispozitivul va avea vicii de funcționare din fabricație, beneficiarii nu vor fi răspunzători de acest lucru.

Te-ar putea interesa și...
Mutarea zilei Vezi toate articolele