Modificare legislativă. Armata ar putea redeveni obligatorie
Autor: Oana Pavelescu pe 21 iul, 07:55 | Declarația zilei

Studenții vor putea face armata

Legea apărării populației în cazul stării de urgență va fi modificată de Ministerul Apărării Naționale.

M.Ap.N a pregătit câteva modificări pe care vrea să le aducă Legii 446/2006 care privește pregătirea populației pentru apărare în cazul stării de urgență.

Astfel, mobilizarea tuturor cetățenilor incorporabili va fi posibilă și în caz de stare de urgență, nu doar în caz de război sau la instituirea stării de asediu, cum se prevedea până acum.

Noile modificări ale legii

”Art. 3 – (51) La instituirea stării de urgenţă şi a stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare şi a stării de război, rezerviştii sunt mobilizaţi şi/sau concentraţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.”

Vor fi mobilizați, în astfel de cazuri, pe lângă angajații activi ai MApN, rezerviștii și cetățenii incorporabili”.

De asemenea, proiectul de modificare a legii cuprinde și prevederea ca soldații și gradații să nu mai fie considerați simpli angajați, ci militari profesioniști. Impunerea stării de urgență  modifică și articolul 15 alineatele (1) şi (3), astfel:

Reguli noi pentru ratele locuințelor și chiriile militarilor

”(1) Rezerva de mobilizare cuprinde resursele umane care pot fi folosite pentru instruire, completarea forţelor destinate apărării şi îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de urgenţă. al stării de asediu, al stării de mobilizare sau al stării de război şi este formată din:

a) rezerva operaţională;

b) rezerva generală.

Rezerva generală este formată din toţi cetăţenii români, bărbaţi, cu vârsta între 18 şi 60 de ani, care nu sunt cuprinşi în rezerva operaţională. Cadrele militare în rezervă care nu sunt cuprinse în rezerva operaţională sunt incluse în rezerva generală.”

Într-un alt articol nou introdus reglementează categoriile de angajați care au nevoie de instrucție militară, lucru pe care îl stabilește Guvernul.

”Se introduce articolul 66′ – Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, categoriile de angajaţi care necesită pregătire militară.”

O altă modificare este aceea că MApN dă posibilitarea studenților civili de a efectua serviciul militar.

”Articolul actual – Art.3

(3) Serviciul militar activ se îndeplineşte în calitate de:

militar profesionist;

militar în termen;

elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională, cu excepţia elevilor liceelor şi colegiilor militare:

soldat sau gradat voluntar.

Articol propus spre modificare – Art. 3

Se modifică articolul 3 alineatele (3) si (5l), astfel:

(3) Serviciul militar activ se îndeplineşte în calitate de:

e) militar profesionist;

f) militar în termen:

g) elev, student sau cursant în unităţile/instituţiile de învăţământ din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, denutnite în continuare instituţii de învăţământ militar, cu excepţia elevilor colegiilor naţionale militare. Sunt consideraţi cursanţi, în sensul prezentei legi, cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care urmează cursurile de formare a cadrelor militare, precum şi cei care urmează programele de formare profesională iniţială specifice soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;

c1) student în instituţiile civile de învăţământ superior, şcolarizat pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale;

h) militar voluntar în termen, în structurile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale”.

Te-ar putea interesa și...
Declarația zilei Vezi toate articolele