Nouă simplificare la Rabla Clasic și Rabla Plus
Autor: Matei Ion pe 17 iun, 10:50 | Mutarea zilei

Programul Rabla a fost simplificat și mai mult

Săptămâna aceasta au intrat în vigoare cele mai recente modificări aduse ghidurilor de finanțare ale Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 și Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, se spune într-un comunicat al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Începând de luni, 14 iunie, dosarele de finanțare transmise de persoanele juridice în cadrul programelor sus-menționate, vor conține mai puține documente, iar, pentru facilitarea însușirii prevederilor ghidurilor de finanțare, criteriile de eligibilitate și componența documentațiilor sunt reglementate prin intermediul a două articole, valabile tuturor categoriilor de solicitanți, după cum urmează:

- Pentru Programul Rabla , toate categoriile de solicitanți vor urmări criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 27 și componența dosarului de finanțare prevăzută la articolul 28 din Ghid;

Câte dosare din Programul Rabla au fost aprobate

- Pentru Programul Rabla Plus, toate categoriile de solicitanți vor urmări criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 24 și componența dosarului de finanțare prevăzută la articolul 25 din Ghid.

Modificările au avut în vedere și simplificarea unor proceduri interne specifice evaluării dosarelor de finanțare, care va conduce la urgentarea soluționării cererilor de finanțare depuse de solicitanți în cadrul celor două programe.

Modificările de mai sus se aplică dosarelor de finanțare depuse începând din 14 iunie 2021, cele transmise până la data de 13 iunie, inclusiv, urmând a fi soluționate potrivit prevederilor celor două ghiduri valabile la momentul depunerii.


Mutarea zilei Vezi toate articolele