Pensii de invaliditate. Cum obții și cum se calculează
Autor: Matei Ion pe 06 apr, 09:23 | Mutarea zilei

Există trei feluri de pensii de invaliditate

În România se acordă pensii de invaliditate în trei grade.

Ce este pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se acordată pentru situațiile în care asiguratul nu mai poate desfășura o activitate profesională din cauza unui accident sau a unei boli.

Grade pe pensii de invaliditate

Gradele de pensii de invaliditate sunt trei și definesc gravitatea invalidității. În România există trei grade de invaliditate pentru care se acordă trei tipuri de pensii.

Cine stabilește gradul de invaliditate

Pentru a se stabili gradul de invaliditate, medicul specialist sau medicul de familie trimite dosarul medical și asiguratul la Medicul de Expertiză Medicală de pe lângă Casă de Pensii.

În urmă analizei documentelor și a bolnavului, medicul specialist va elibera un Buletin de Expertiză Medicală în care va fi menționat gradul de invaliditate.

În cazul în care nu va fi prevăzut un grad de invaliditate, se va putea contesta rezultatul expertizei în 30 de zile calendaristice.

Demn de menționat este faptul că  cei care își alcătuiesc dosarul pentru pensia de invaliditate în această perioadă nu vor mai trebui să meargă la cabinetele de expertizare medicală, informează Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Măsura fiind implementată pentru a evita răspândirea coronavirusului.

Dosarul de pensionare

Odată obținut gradul de invaliditate se întocmește dosarul de pensionare care va conține suplimentar față de dosarul obișnuit și Buletinul de Expertiză în original și o cerere tip. 

Calculul pensiei și condiții

Pensia de invaliditate gradul I

În cazul asiguratului cu invaliditate de gradul I, acesta înseamnă că și-a pierdut complet capacitatea de a mai presta o activitate profesională, situație în care se va primi o indemnizație lunară pentru însoțitor. Acest lucru acordându-se cu condiția suplimentară că beneficiarul și-a pierdut și capacitatea de autoîngrijire.

Stagiu de cotizare necesar

Condiția suplimentară este legată de existența stagiului de cotizare fără a fi impus un stagiu minim necesar în funcție de vârsta asiguratului . Trebuie reținut că la stabilirea stagiului de cotizare realizat se recunosc și stagiile de cotizare realizate în UE sau în statele cu care Romnia are încheiat acord de recunoaștere reciprocă.

Limita de vârstă

Solicitantul nu trebuie să fi împlinit o vârstă standard de pensionare.

Pensia de Invaliditate gradul II

Se acordă în situația în care bolnavul și-a pierdut capacitatea de muncă 100% dar și-a păstrat capacitatea de autoîngrijire, fapt pentru care nu se poate solicita indemnizație de însoțitor.

Condiția de vârstă și stagiu sunt aceleași că și la pensia de gradul I.

Pensia de Invaliditate gradul III

Aceasta se acordă în situația în care s-a păstrat 50% din capacitatea de a presta o activitate profesională. În această situație pensionarii cu Gradul III de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri, inclusiv de natură salarială, pentru contracte de muncă în limita a maximum de 4 ore pe zi. Condiția de vârstă și stagiu sunt identice cu cele pentru gradele de invaliditate I și II.

Dacă după încetarea pensiei de invaliditate gradul III este realizat stagiul complet de cotizare prin contribuție, atunci se poate accesa inclusiv și pensia anticipată parțială. 

Valoarea pensiei de invaliditate

Valoare pensiei de invaliditate depinde de mai multe aspecte, printre care se numără cauzele invaliditatii, boală sau accident care au cauza directă activitatea profesională sau una extraprofesională și de asemenea numărul anilor de cotizare realizați până la dobândirea invaliditatii, în raport cu vârstă pensionarului.

Stagiul de cotizare

Deoarece valoarea pensiei calculată pentru câțiva ani de stagiu realizați până la dată dobândiri invalidități ar aduce o valoare mică a pensiei, statul acordă un ajutor fie prin asigurarea unui nivel minim al pensiei fi prin luarea în considerare a faptului că în lipsa invaliditatii asiguratul putea realiza un stagiu de cotizare mai mare.

În sprijinul pensionarilor de invaliditate, statul român, acordă un stagiu potențial pentru pensionari funcție de perioada rămasă între vârstă împlinită și vârstă standard de pensionare, dar cu precizarea că perioada primită că stagiu potențial să nu o depășească pe cea realizată.


Mutarea zilei Vezi toate articolele