Pensionare. Cum poți cumpăra vechime în muncă
Autor: Oana Pavelescu pe 10 sep, 09:34 | Mutarea zilei

Cei care nu au suficientă vechime o pot cumpăra

Guvernul este pe cale să adopte o ordonanță de urgență care permite celor interesați, în anumite condiții, să cumpere vechime în muncă în vederea pensionării.

Ordonanța de urgență prevede ca persoanele care nu au ieșit încă la pensie să poată beneficia de facilitatea cumpărării de vechime în muncă pentru maximum șase ani.

În textul Ordonanței se spune că persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială și efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Cei interesați pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau pensiei anticipată parțială. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau mandatar şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reşedinţa persoanei sau a mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.

Recalculări pensii. Ce trebuie făcut. Informații necesare

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Calculul contribuției

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale, datorată de asigurați, reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

La determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei vor fi avute în vedere veniturile asigurate, cumulate.

Perioadele pentru care persoanele interesate achită contribuţia de asigurări sociale, se consideră stagiu de cotizare în sistemul public.

Persoanele care vor beneficia de reducerea vârstei de PENSIONARE cu 2 ani. CONDIȚII

Venitul lunar asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, se utilizează la determinarea punctajului lunar potrivit legii, și implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

Punctajul lunar se atribuie pentru fiecare lună calendaristică prevăzută în contractul de asigurare socială pentru care s- a achitat contribuția de asigurări sociale prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.

Până când se poate cumpăra vechimea

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2021.

Contractul de asigurare îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale contractată este achitată în întregime.

În situaţia în care la data de 31 august 2021, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau a mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.

Te-ar putea interesa și...
Mutarea zilei Vezi toate articolele