Pensionari. Sume neîncasate în cazul decesului. Cum procedăm
Autor: Oana Pavelescu pe 24 apr, 11:07 | Cifra zilei

Pensiile și salariile sunt înghețate

Există situații în care rămân sume de bani neacordate (restante) pentru pensionarii care au decedat, cazuri care sunt reglementate iar familiile pot recupera respectivele sume.

Așadar, banii neîncasați, cum ar fi pensia pe luna în care a avut loc decesul sau drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc:

soţului supravieţuitor;

copiilor;

părinţilor;

moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.

Acte necesare

Documentele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

- cerere (vezi aici modelul);

- certificatul de deces, în original şi în copie;

500 de lei în plus pentru aceste familii

- actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);

- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);

- certificatul de moştenitor (original şi copie);

- copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Aceste sume pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani.


Cifra zilei Vezi toate articolele