Cumulul PENSIEI cu alte venituri. Noutăți
Autor: Dana Mihai pe 02 iul, 07:02 | Articole recomandate

Salarii mai mari cu 25%. Președintele Iohannis a promulgat legea

Printre multe alte întrebări frecvente pe care românii le adresează celor de la CNPP (Casa Națională de Pensii Publice), se numără și cea referitoare la cumulul pensiei cu alte venituri.

Pensionarii sistemului public de pensii, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază, POT CUMULA PENSIA cu venituri realizate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, potrivit CNPP.

Pensionarii pentru limită de vârstă

                      și

Copiii, pensionari de urmaş (cu vârsta până la 16 ani, respectiv 26 de ani - dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii),

Aceste pensii se pot pierde. O nouă lege

Pot cumula pensia cu venituri obținute:

din ACTIVITĂŢI DEPENDENTE, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora. din ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

 

Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate;

Pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale,

                      și

Soţul supravieţuitor, incadrat in gradul I si II de invaliditate,  beneficiar al unei pensii de urmaş,

 

Pot cumula pensia cu  venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE,  indiferent de nivelul acestora, CU EXCEPȚIA:

veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;

veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);

veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Pensia de invaliditate gradul III de invaliditate;       

Pensia de urmaș a copilului încadrat în gradul III de invaliditate,    

Pot cumula pensia cu venituri obținute din activități independente astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE (dacă nu se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă) obținute :

în baza unui contract individual de muncă

în baza unui raport de serviciu (funcționar public);de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, cu exceptia celui incadrat in gradul I si II de invaliditate

 Poate cumula pensia cu venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, precum și  din activităţi DEPENDENTE (dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat): 

în baza unui contract individual de muncă;

în baza unui raport de serviciu (funcționar public); 

ca urmare a desfășurării unei  activități în funcţii elective sau care este  numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi în calitate de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Te-ar putea interesa și...
Articole recomandate Vezi toate articolele