Scutire de la plata impozitului pentru anumite persoane. Codul fiscal s-a modificat
Autor: Matei Ion pe 07 iul, 15:06 | Articole recomandate

Codul fiscal s-a modificat

Codul fiscal va suferi o nouă modificare care intră în vigoare peste două zile, respectiv pe 9 iulie.

Este vorba despre scutirea de la plata impozitului pentru anumite venituri ale personalor cu handicap grav sau accentuat, mai precis este vorba despre transmiterea dreptului de proprietate imobiliară și a dezmembrămintelor acestuia prin moștenire.

Astfel, în Codul fiscal vor fi prevăzute noile categorii de venit pentru care se va aplica scutirea de impozit.

Legea nr. 104/2020 completează Codul fiscal în felul următor:

”ART. 60 - Scutiri

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;a'1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3);c) pensii;d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;"e) transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, prevăzute la art. 111, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii;".

De ce te poți trezi cu notificare de la ANAF

ART. 111 - Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:

a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donație între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți;c) în cazul actelor de desființare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare;d) constatarea în condițiile art. 13 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pentru o singură operațiune de dare în plata”.

 

Te-ar putea interesa și...
Articole recomandate Vezi toate articolele