Spor pentru munca suplimentară. Cum se acordă
Autor: Matei Ion pe 22 sep, 16:53 | Cifra zilei

Salariul minim crește de la anul

Din cauza variației numărului de zile lucrătoare ale fiecărei luni s-a propus o formulă de calcul care să echilibreze lucrurile astdel ca valoarea sporului să rămână același.

52 (săptămâni) x 40 (ore) = 173 (durata medie a lunii) 12 (luni).

Această formulă pentru calculul sporurilor (spor ore suplimentare, spor noapte, spor sâmbătă și duminică, spor sărbătoare legală) se poate realiza la un număr de 173 ore/luna. 

Sporurile trebuie acordate în conformitate cu prevederile Codului muncii și a contractelor de muncă aplicabile.

Astfel, în ceea ce privește muncă suplimentară, potrivit art. 123 din Codul muncii, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, muncă suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

 Sporul pentru muncă suplimentară se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

Salarii cu 20% mai mari. Cine va primi acest spor

Așadar, sporul pentru muncă suplimentară se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, dar acesta nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza. Ca atare, sporul pentru muncă suplimentară se poate acorda pe baza duratei medii a lunii, conform contractului de muncă aplicabil, însă sporul astfel calculat nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Pentru muncă prestată în zilele de sâmbătă și duminică sunt aplicabile drepturile prevăzute la art. 137 din Codul muncii.Astfel, art. 137 din Codul muncii stabilește că acesta este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbătă și duminică.

În această situație, salariații beneficiază de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă (art. 137 alin. (3)). Astfel, nu este reglementat legal un cuantum minim al acestui spor, ci legiuitorul a lăsat părților libertate deplină în stabilirea cuantumului sporului. Că atare, sporul pentru repausul săptămânal se poate acordă pe baza duratei medii a lunii, conform contractului de muncă aplicabil. În ceea ce privește muncă prestată în zilele de sărbătoare legală, regula stabilită prin art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, este că în zilele de sărbătoare legală nu se lucrează. Excepțiile de la regulă sunt prevăzute în art. 140 și 141 din același act normativ. Astfel, nu se acordă zile libere în zilele de sărbătoare legală în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității. Salariaților care lucrează în unitățile sanitare și în cele de alimentație publică, în scopul asigurării asistenței sanitare și, respectiv, al aprovizionării populației cu produse alimentare de strictă necesitate, precum și la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității li se asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile (art. 142 alin. (1) din Codul muncii). În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru muncă prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru (art. 142 alin. (2) din Codul muncii). Așadar, sporul pentru muncă în zilele de sărbătoare se poate acordă pe baza duratei medii a lunii, însă sporul astfel calculat nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Te-ar putea interesa și...
Cifra zilei Vezi toate articolele