Statul acordă 15.000 € pentru modernizarea locuințelor
Autor: Eva Anton pe 11 aug, 08:30 | Articole recomandate

Statul acordă o finanțare în valoare de cel mult 15.000 €

Statul acordă 15.000 € printr-un nou program care vizează modernizarea locuințelor.

Este vorba despre programul ”Casa Eficientă Energetic” ce va demara pe data de 15 septembrie.

Programul vizează cheltuielile legate de sisteme de încălzire, izolație ori sisteme de iluminat mai economice pentru locuințe.Fondurile nerambursabile se vor putea obține în anumite condiții.

Programul este destinat persoanelor fizice care vor să crescă eficiența energetică a locuințelor lor.

Cei 15.000 € vor putea fi solicitați orice persoană fizică cu domiciliul în România, care este proprietar ori coproprietar al imobilului ori construcţiei pentru care se solicită finanțare, care are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, care nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local și care nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Pentru a obține banii, cei interesați vor trebui să se înregistreze, într-o primă fază, într-o aplicație informatică care va urma în curând să fie publică pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Programul NOUA CASĂ. Vor exista două categorii de CREDITE

Documentele care vor trebui depuse ulterior sunt:

cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare;

actul de identitate al solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;

extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original;

certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate și în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, în termen de valabilitate și în original sau copie legalizată;

certificatul de performanță energetică eliberat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată și nu mai vechi de șase luni;

auditul energetic efectuat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat;

deviz general în care să fie evidențiate categoriile de lucrări și cheltuieli aferente, semnat de către solicitant, în original sau în copie legalizată;

documente relevante, în cazul în care datele introduse cu ocazia înscrierii în aplicație au fost modificate (nume schimbat etc.);

împuternicirea notarială, în cazul în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original;

actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;

opis, asumat prin semnătură de către solicitant.

De reținut este că statul doar decontează lucrările efectuate și numai în proporție de 60% din valoare acestora și nu mai mult de 15.000 €.

Cei interesați "vor putea depune online cererea pentru prima energetică, însoțită de un certificat de performanţă energetică inițial și un audit energetic al casei unde vor să facă lucrarea. Imediat după acceptarea cererii, proprietarii vor primi un număr unic de înregistrare și au la dispoziție 60 de zile pentru a pregăti dosarul investiției. După aprobarea dosarului, lucrările pot începe și se pot derula într-o perioadă de maximum 18 luni.

Te-ar putea interesa și...
Articole recomandate Vezi toate articolele