Surprinzător. Pensiile au crescut chiar și în pandemie
Autor: Matei Ion pe 12 iun, 10:56 | Mutarea zilei

Pesniile au crescut în primul trimestru

În trimestrul I 2020 numărul mediu de pensionari a fost de 5,133 milioane persoane, în scădere cu 7.000 de persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,670 milioane persoane, în creṣtere cu 1.000 de persoane faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1.423 lei, în creṣtere cu 0,8% faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1374 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 50,8% (comparativ cu 51,1% în trimestrul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,5%.

Comparativ cu trimestrul I al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 47.000 de persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 10.000 de persoane.

Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 16,0% și respectiv cu 16,3%.

Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 7.000 de persoane faţă de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în creṣtere cu o mie persoane;

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,8% ṣi respectiv cu 0,1%.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,0% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (78,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial - au reprezentat 2,1%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 14 la 10 în judeṭele Botoṣani, Giurgiu ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 730 de lei (1095 lei în judeţul Botoṣani, 1102 lei în judeṭul Giurgiu, 1120 lei în judeṭul Vrancea faţă de 1825 lei în judeṭul Hunedoara, 1738 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1635 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent - indemnizaţie socială), în trimestrul I 2020, a fost de 966,4 mii persoane, din care: 803,6 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17,2% din totalul pensionarilor din această categorie; 159,5 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,4% din totalul acestora; 3,3 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 1,9% din totalul acestei categorii.

Te-ar putea interesa și...
Mutarea zilei Vezi toate articolele